Beriden stridskonst

Ridning med lekfullhet och precision

Det ursprungliga syftet med dressyren och ridkonsten var att det skulle träna hästen till att
kunna användas i strid. Kavalleriet var så viktigt att det formade en egen samhällsklass där
förmågan att manövrera sin häst beundrades högt och dressyren växte till en konstform under
16-1700-talet.
I beriden stridskonst utforskar vi den spännande världen av historisk fäktning till häst med fokus
på 1400-talet. Det finns flertalet fäktböcker bevarade från perioden där det beskrivs hur olika
vapen ska användas från hästryggen. Med utgång från dessa kommer vi öva tekniker till fots, gå
igenom bakgrund och utrustning i teoripass och träna de nödvändiga ridfärdigheterna för att
manövrera hästen på ett säkert sätt i möten. Utefter elevens förmåga kan vi börja träna tekniker
från hästryggen i skritt, trav och galopp för att så småningom kunna sparras fritt med fäktmask
och säkra träningsvapen.
Eftersom hästen utgör fotarbetet krävs ett nära samarbete mellan häst och ryttare. Stort fokus
läggs på att göra upplevelsen positiv och säker för hästarna. Ofta förstår och uppskattar de
leken och interaktionen med den andra hästen. Fäktningen blir en rolig praktisk applikation av
dressyren för de som vill ta sin ridning till en ny nivå eller stärka bandet och samarbetet med sin
häst.

Vi ordnar lektioner och kurser i beriden stridskonst med fokus på fäktningen. Håll utkik här och på vår facebooksida. Vi satsar på att få ihop ett par grupper som kan träna regelbundet. Isak Krogh är vår tränare inom denna gren. Du som har egen häst är också välkommen att ta lektioner.

Vid intresse mejla på