Hästarnas visdom

Hästarnas Visdom är en rörelse som vill bjuda in dig till en resa in i en annan värld. En värld som bygger på tillit istället för dominans. Där vi tillsammans undersöker vilka vi behöver vara, hästar som människor för att kunna leva tillsammans i en mångfalds och tillitskultur där alla individer blir sedda som subjekt istället för objekt. Och vad vi behöver transformera/skifta samt ge oss själva för att kunna vara de vi behöver vara.

Längtar du efter en djupare närmare och större medvetenhet i alla dina möten i livet (med hästar så väl som människor och övriga naturen)? Känner du att det finns rädslor och hinder som blockerar denna längtan från att nå ända fram till att manifesteras i ditt liv? Är du villig att möta dessa rädslor och blockeringar om du får det stöd som du behöver?

Då är dessa utrymmen något för dig!

Boken ”Hästarnas Visdom”

Hästarnas Visdom är en samförfattarbok mellan 15 olika människor och hästarna som på olika sätt vill berätta sina historier genom dom. Denna bok är en unik samling berättelser om magin som uppstår i mötet mellan hästarna och deras människor. Två av författarna är Katarina Eningsjö som skriver om sin resa med hästarna på Rotbrunna och Ulrika Jonsson, ridlärare på Rotbrunna som skriver hur det är att ha hästar som arbetskamrater. Omslagsfoto: Lasse Oloffson, Hästkrafter https://www.hastkrafter.nu/ Boken kostar 289 kr och finns i kurslokalen på Rotbrunna. Vill du ha den skickad tillkommer 69 kr i porto, dvs totalt 358 kr. Beställ…