Rune Ström

Allas vår Rune, som bor och arbetar på gården har ett riktigt djuröga och är något på tok med någon häst ser han det direkt. Rune sköter hästarnas morgonrutiner, fyller på foder och halm med traktorn, kör bort gödsel, deltar i jordbruket och tar hand om mycket av skogens skötsel. Han är lugnet själv med hästarna med sitt finska påbrå och en ovärderlig hjälp med gård och djur när Katarina och Claes är bortresta eller behöver hjälp.

Rune och Aladin