Rune Ström

Allas vår Rune, som bor och arbetar på gården har ett riktigt djuröga och är något på tok med någon häst har han koll direkt. Rune sköter hästarnas morgonrutiner, fyller på foder och halm med traktorn, kör bort gödsel, deltar i jordbruksskötseln och tar hand om mycket av skogens skötsel. Han är lugnet själv med hästarna med sitt finska påbrå. Han är även en ovärderlig hjälp med gård och djur när Katarina och Claes är bortresta eller behöver hjälp.