U-C Säker Hästkurs med Ulla-Carin Carlsson-Lindqvist den 14 januari.